AXOBER Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

Actualmente No tiene El Plug-in ADOBE FLASH PLAYER
necesario para poder visualizar correctamente esta web:

Pulse en el enlace inferior para descargarlo

obtener FLASH PLAYER


Contedor correspondente a un visor de fotos flash que mostra os logotipos das empresas acollidas a AXOBER

Novas


 • Abertal - Empresasdacosta.com
 • GRANDES DESCONTOS
 • OFERTA DE LANZAMENTO
 • 30% DESCONTOS EN ARTIGOS DE PEL
 • 50% DESCONTO NOS NOSOS SERVIZOS
Ver todas as ofertas

IMPARTIC PLUS


29-08-2016
Formación
Axober, coa colaboración do Concello de Carballo, organiza a seguinte acción formativa sobre redes sociais e comunicación en internet:

- IMPARTIC PLUS

Todas as persoas interesadas deberán poñerse en contacto con Axober.

APOIO FINANCEIRO ÁS PEMES - BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRÉSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS (2016)


24-08-2016
Igape
Obxectivo
Bonificación dos custos financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.

Beneficiarios potenciais
Autónomos, microempresas ou pequenas ou medianas empresas (Pemes) calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión das axudas.

Prazo de presentación de solicitudes
Iniciarase o día seguinte ao da publicación destas bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia e rematará o 31 de outubro de 2016.

FICHA AXUDA

MICROCRÉDITOS - BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRÉSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS (2016)


24-08-2016
Igape
Obxectivo
Bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.

Beneficiarios potenciais

1. Os autónomos e aquelas empresas que teñan a consideración de microempresa. A ditos efectos, terá a consideración de microempresa, a unidade económica con personalidade física ou xurídica que reúna os seguintes requisitos:
a) Que teña menos de 10 traballadores. b) Que teñan unha cifra de negocios anual ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros.
c) Que cumpra o criterio de independencia.

Prazo de presentación de solicitudes
Iniciarase o día seguinte ao da publicación destas bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia e rematará o 31 de outubro de 2016.


FICHA AXUDA

AXUDAS AOS SERVIOS DE ANÁLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO (PROGRAMA REACCIONA)


08-08-2016
IGAPE
Obxectivo
O programa Re-Acciona queda configurado como un programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas mediante procedemento aberto, permítelle ás pemes executar proxectos de mellora en distintos ámbitos: análise de negocio, profesionalización (en vendas, produción, calidade, imaxe corporativa e financiamento) e desenvolvemento estratéxico (construción de estratexia, execución de plans, planificación da sucesión en empresa familiar, reorientación de negocio, e cooperación).

Beneficiarios potenciais
As pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme.

FICHA AXUDA

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS PARADAS DE LONGA DURACIÓN


27-07-2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Obxecto
Favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo a través dos seguinte programas:
a) Programa de incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas paradas de longa duración de 45 ou máis anos de idade
b) Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos de persoas de 45 ou máis anos de idade.

O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día seguinte ao da súa publicación no DOG

MÁIS INFORMACIÓN

PROGRAMA DE FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN


18-07-2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento TR807I).


Entidades beneficiarias
1. As empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás aspersoas físicas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas e sociedades
laborais, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para cada tipo de axuda, e nas cales concorran, na data do seu inicio de actividade, as seguintes circunstancias:
a) Que sexan empresas de nova creación.
b) Que sexan viables técnica, económica e financeiramente.
c) Que xeren emprego estable para persoas desempregadas.
d) Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo na Comunidade
Autónoma de Galicia.
e) Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios ou as socias promotores non figure ningunha persoa xurídica.
f) Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros

Tipos de axuda:
a) Subvención á xeración de emprego estable.
b) Subvención para a formación.
c) Subvención para o inicio da actividades.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

DOG

PROGRAMA DE INCENTIVOS A CREACIÓN DE EMPREGO E ESTABILIDADE LABORAL


14-07-2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 10 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.


Entidades beneficiarias

As empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas,
as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade
xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren
servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo
cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde.

Programas:

I. TR349A. Programa de incentivos á contratación indefinida inicial.
II. TR349C. Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos.
III. TR349J. Programa de incentivos á contratación temporal.
IV. TR349D. Programa de incentivos á contratación de persoas desempregadas en situación
ou risco de exclusión social.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de setembro de 2016

DOG

CURSO TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS


22-03-2016
AUTOESCOLA CARCOPA
AUTOESCOLA CARCOPA ORGANIZA CURSO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS ( HOMOLOGADO POLA XUNTA E VALIDEZ INDEFINIDA)


DURACION: 20 HORAS

FECHAS: 23, 24 E 30 DE ABRIL EN HORARIO DE MAÑA.

LUGAR DE CELEBRACION: AUTOESCOLA CARCOPA, r/ Igrexa, 32 – 2º. En Carballo.
TELÉFONO 981. 70 10 12.CONVENIO AXOBER - VALCARCE


03-03-2016
Descontos no combustible
Axober firma un convenio de colaboración co Grupo Valcarce, no que se contemplan importantes descontos no combustible para as empresas asociadas.
Para máis información pode contactar directamente coa Asociación.

SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A REMUDA COMERCIAL


08-01-2016
Consellería de Economía e Industria
ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A.

Obxecto
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentando a rexeneración do tecido comercial.

As contías da subvención serán as seguintes:

a) Os transmisores que teñan a idade ordinaria para causar a pensión de xubilación percibirán un pagamento único, que se fixa na cantidade de oitocentos euros (800,00€).

b) Os transmisores que non teñan acadada a idade ordinaria de xubilación percibirán un pagamento único
de oitocentos euros (800,00 €) mensuais ata o último mes en que cumpran a idade ordinaria de xubilación legalmente establecida, contados desde o mes seguinte á resolución de
concesión.

c) Os adquirentes do negocio comercial percibirán un pagamento único de dos mil euros(2.000 €), con independencia do número de establecementos que adquiran.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de agosto de 2016


PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)


29-12-2015
IGAPE
Finalidade
Proxectos dirixidos a investimentos en obra civil e maquinaria e outros bens de equipamento para a creación dun novo establecemento ou ampliación dun xa existente que presentan un elevado potencial de creación de emprego directo e indirecto.

Prazo de presentación de solicitudes
Comezará o 4 de xaneiro de 2016 e rematará o 16 de decembro de 2016 ou no momento en que se esgote o crédito orzamentario.

FICHA AXUDA

PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2016)


29-12-2015
IGAPE
Finalidade
Proxectos dirixidos a investimentos en maquinaria e outros bens de equipamento para ampliacións de capacidade, diversificación da produción ou cambio esencial no proceso de produción dun establecemento existente.

Prazo de presentación de solicitudes
Comezará o 4 de xaneiro de 2016 e rematará o 16 de decembro de 2016 ou no momento do esgotamento do crédito orzamentario.


FICHA AXUDA

RE-SOLVE 2016: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)


29-12-2015
IGAPE
Finalidade
Programa de apoio dirixido a facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas entidades financeiras, iniciarase o 4 de xaneiro de 2016 e finalizará o 31 de outubro de 2016.

FICHA AXUDA

CURSOS PARA A OBTENCIÓN DE HABILITACIÓNS PROFESIONAIS E CARNÉS PROFESIONAIS


02-03-2015
Axober
Axober convoca os cursos formativos para a preparación da convocatoria extraordinaria de probas para a obtención habilitacións profesionais e carnés profesionais:

- CARNÉ PROFESIONAL EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS (450 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA A (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA B (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA C (140 HORAS)

- OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDEIRAS (60 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 + PF2 104 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS + EXAMEN PF2)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA I (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA II (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA III (60 HORAS)

MÁIS INFORMACIÓN EN:

- Teléfono 981 756 313
- E-mail: información@axober.org
- Locais de Axober: rúa Fomento, 21-23, 1º de Carballo

CONVENIO DE COLABORACIÓN "LA CAIXA-AXOBER"


18-02-2015
Firma convenio

Axober firma un convenio de colaboración coa entidade financeira "La Caixa".
Este convenio ten por obxecto definir un marco de colaboración entre a entidade bancaria e as empresas asociadas a Axober, co fin de establecer relacións de tipo comercial e financeiro en condicións vantaxosas para as empresas pentences a Axober.
NOVO SERVIZO WEB PARA SOCIOS


29-11-2012
PRESENTACIÓN
Esta Asociación pon en marcha un novo servizo para asociados dentro da páxina Web.

Isto consiste na incorporación dun novo sistema de ofertas para socios/as co fin de acercar a súa actividade á rede. Cada empresa poderá remitir a Axober as súas ofertas para publicar na Web. Todas elas aparecerán na portada de xeito aleatorio, para non discriminar ningunha entrada e poderase acceder á listaxe de todas as ofertas das empresas da Asociación.

Do mesmo xeito, para facilitar a localización das empresas e que os usuarios poidan achegarse ao local a realizar as súas compras, incorporouse o mapa de xeolocalización de Google Maps na ficha de cada empresa.

Buscador de Empresas
ver Almacenes Agrover Distribucións Marcelino S.Lver Amai STOREver Xoiaría Calvelo Seoanever Fórmula Hit Radiover Contenedores Miramontesver Construcións e Reformas J.A. Amarellever Proyekta & Concepto, S.L.ver Informática Valemver Star Centerver Viveiros Amadover Cafetería Habanos 79ver Cociñas Blancover Carnizaría Danielver Todo Larver Perfumería Garrotever Deportes San Remover Hadas y Piratasver Benettonver Transportes Mariño e Hijos, S.L.ver Cervecería San Juanver Asesoría Borja G. Botasver Óptica Enríquezver Alemcaver Moda Suarezver Sueiro Asesores, S.L.ver José Manuel Blanco Regueirover Federópticos Nicolás, S.L.ver Calfonberver A Cervecería de Luísver Perfumerías Avenidaver Restaurante El Hórreover Tapería O Aturuxover Aluminios Vidalver Caremer Tecnoespecialistasver Farmacia Veterinariaver Herfraga S.A.ver Cervecería Ágoraver Promocións Rúa do Sol, S.L.ver Carpintaría M.J. Eirísver Construcións y Promociones J. A. Villar, S.L.ver R. Pose Distribuciónsver Mercería - Paquetería Pilar Mªver Centro Óptico Bergantiñosver Establecementos Marcialver Vicarlem, S.L.ver Automóbiles Dimolk S.L.ver Moda Infantil Retoñosver Calzados Arijónver Construcións J. Souto, S.L.ver Savelo S.L.ver Alea Asesoresver Amar Modaver Lencería Antoxosver Disboa S.L.ver Stilo Noviasver Varela Hostelería, S.L.ver Cervecería La Bomboneraver Metalúrgica BB, S.L.ver Loterías 1x2ver Don Gimnasiover Hierros Varela Urbieta, S.L.ver Marmolería José Rey, S.L.ver Manuel Loureiro Soutover A de Pako Restaurante - Vinotecaver Taberna O Mexillónver Aula de Inglés Floridaver BOXver Breocan Hospital Veterinariover Confiro, S.L.ver Bebidas y Bodegas Carballo, S.L.ver Muebles Luísver Mesón A Cabañaver Proquiber S.L.ver Confeccións - Sastraría Miguelver E-Pulse Servicios de Internet, S.L.ver Creativa Digitalver Moncho Antelo Instalaciones, S. L.ver Ofelia Vinoteca Restaurantever Calzados Susaver Automóbiles E. Fuentesver Agetrans Bergantiños S.L.ver Distribucións Cándidover Autoescola Carcopaver CARPOGA, S.L.ver Protel Sistemas de Seguridad, S.L.ver Carpintaría Alcaber,S.L.ver Inelca, S.L.ver Talleres Tatover Anyra Keller, S.A.ver Automóbiles Urbietaver Atmósfera Sportver De la Serna y Calviño Avogados e Consultoresver Maielaver Estanco Varelaver Gende Estudiover Panadaría Roiserver Oasis Restaurante Vinotecaver Alberto Castrover Mármoles Gumersindo Rey, S.A.ver Flores Marujaver Kerala, Estética y Masajesver Clínica Dental Miguel Ángelver Rodaben Carballo, S.L.ver Centro Papeleríaver Rega Morales, S.L.ver Restaurante Pementa Rosaver Cafetería Bar Ginebraver Trattoría - Pizzería Vesuviover Sueño de Hadasver Restaurante Mesón do Pulpover A Tenda de Uxíaver SDI Alphanor, S.L.ver Cafetería Xorimaver Instalacións Puskas, S.L.L.ver Sistemas Eléctricos GMG Hipaniaver Imprenta Europaver Aporta Comunicación Ambiental S.L.U.ver O Barco dos Soñosver Inmovendaver Gonzacar S.L.ver Panadaría O Varrendeirover Servizos Agrícolas Pose, SLver Asesoría Cervantesver Agrobergantiños, S.C.ver Tecnosos Galiciaver Beauty Stylever Alento Servizos á Dependencia, S.L.ver Motos Vitolover Formación Newtonver Perruquería Sole Martínezver Automóbiles Vilas Ramaver Construcións Brandón e Hijos, S.L.ver Mesón As Viandasver Re 100 Galicia, S.L.ver Balcotex, S.L.ver Perruquería Samelver MÍMATEver LD Ideas de Interiorver GESTORIA QUEIJO, SLver Einstein Formaciónver Tasca O Casinover Corte Asiaver Clínica Dental Bergantiñosver Calzados Mariñover Agropecuaria A Medoñaver TForma Globalver Bercom Impresión Dixitalver Proinber Bergantiños, S.L.ver Son Pressver Sostronic Galicia S.L.ver PROHIGANver Modas Alonsover Cafés a Cafeteiraver Cervecería Dublínver Café Bar Embajadorver Andainas Centro de Ensinover Distribucións M.Prietover Abertal Networks S.L.ver Fontanería e Calefaccións Susover Xarope, SLver Decoraciones Enrique Varelaver Panadaría Pose Pastaleríaver Lar Bergantiñosver Calzados Lolita Anidover Mar de Queover Mercería Mª Joséver Emiliano Modaver Codiber S.L.ver Loterías Alexandra - Administración nº 2ver Donclic Soluciones Tecnológicasver Refuxio As Garzasver Suministros Pombover Revestimientos Rama, S.L.ver Estación de Servizo Carvoltaver GRUPO CALVOver Bodegón O Pescadorver Carpintaría Carsimanver Panadaría Forno Novover Castro Parga, S.L.ver Zapatería Kiobaver Orchestraver Talleres Antelover Lola´sver Taberna O Patacónver Xoiaría Seoanever Desguaces A Galleguiñaver Imprenta Publicidade Edigrafver A Barra Barver Mentaver INNOVA CARPINTERIAver Fogar Alexandraver FN Energía - ENERGALver COMUNICARver José Cotelo Juncalver A Barbería de Beniver Inmobiliaria Lodeirover Correduría e Xestión de Seguros Toñitover Cafetería Abastosver El Rincón de Maríaver Ötziver Calvelo Plateria Regalover Afico, S.L.ver Xoguetes Don Dino, SCver Automóbiles Cancelaver Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.ver FORPONver Interfilm Carballover Cervecería Beos Bar de Copasver Arquitectura Bergantiños S.L.ver Montaxes Martínez Dans, S.C.ver Gervasio, S.C.ver Alquileres Reneymar
AXOBER, Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños