ASOCIACIÓN DE XÓVENES EMPRESARIOS DE BERGANTIÑOS

AXOBER

Traballando polo desenvolvemento do empresariado bergantiñán

FORMACIÓN

Formación, tanto destinada aos propios asociados como aos empregados das súas respectivas empresas.

ASESORAMENTO E INFORMACIÓN

Ofrecemos asesoramento, e poñemos ao alcance do asociado toda a información, tanto de carácter xeral (Boletíns Oficiais), da propia asociación (Ofertas e convenios) coma doutras asociacións afíns.

PROMOCIÓN

Promoción, tanto dos nosos asociados coma das súas empresas.

Últimas Novas

Entidades Beneficiarias e a súa financiación: Para a liña 1: As asociacións sindicais intersectoriales no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia constituídas ao amparo da …

Beneficiarios: As microempresas, pequenas e medianas empresas, así como as entidades do terceiro sector de acción social, validamente constituídas no momento da presentación da solicitude, …

“AXUDAS PEL – 2024”

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de convocar as axudas PEL 2024: 𝐏𝐄𝐋-𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎: Axudas para a consolidación e o …

Beneficiarios: Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta definitiva no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade …

Beneficiarios: Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas os organismos intermedios empresariais de Galicia. Consideraranse, así mesmo, beneficiarias ás empresas –que cumpran a definición de peme …

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (AXOBER), é unha entidade sen ánimo de lucro, fundada no ano 1992 por un grupo de empresarios da zona, co obxectivo de servir como nexo de unión entre as empresas locais.

Despois de case 26 anos e grazas á labor realizada polas distintas Xuntas Directivas, case 200 empresas forman parte deste proxecto que contribúe, en gran medida, ao desenvolvemento do tecido empresarial na comarca de Bergantiños.

+
Anos de historia
+
Asociados
+
Actividades

Empresas con Historia

comarca de bergantiños