Detalles

XESTORIA QUEIJO LOGO 1

Xestoría Queijo, S.L.

Baixo a marca Xestoría Queijo prestan os sus servízos a particulares, empresas e organismos públicos dúas sociedades mercantiles:

  • Xestoría Queijo SL: Prestamos, servízos de xestoría administrativa, asesoria fiscal, laboral, contable, mercantil e servízos inmobiliarios.
  • Queijo Varela, Correduría de Seguros, SL: Os servizos que prestamos consisten en ofrecer ao cliente un asesoramento independiente, profesional e imparcial mediante a análise dos distintos contratos de seguros existentes no mercado para recomendarle ó cliente, para cada risco concreto, aquela póliza que máis se adapte as súss necesidades de cobertura e prezo. Despois de formalizada a póliza de seguro, o noso asesoramento extendese para mantenelo informado sobre cualquera información ou aclaración que nos solicite sobre a póliza de seguro, así como para prestarlle asistencia e asesoramento en caso de siniestro.

Situación

Contacto