“SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR880A-”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Entidades Beneficiarias: As persoas traballadoras autónomas. Mutualistas. As pequenas e medianas empresas. As sociedades cooperativas e laborais. As empresas de inserción e os centros especiais de emprego, previstos no artigo…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR880A-”

“CONVOCATORIA DE PROGRAMA INVESTIGO, DE CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS DEMANDANTES DE EMPREGO OU NA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR349V-”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

𝐄𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬: Poderán ter a condición de entidades beneficiarias da subvención as empresas pertencentes ao sector privado radicadas en Galicia que estean a investir na realización de iniciativas de investigación…

Seguir Lendo“CONVOCATORIA DE PROGRAMA INVESTIGO, DE CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS DEMANDANTES DE EMPREGO OU NA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA -TR349V-”

“PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA TR357B -TR357C E TR357D”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Entidades Beneficiarias: As empresas solicitantes poderán ser pemes ou persoas traballadoras autónomas, que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea con domicilio social e centro de traballo en…

Seguir Lendo“PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA TR357B -TR357C E TR357D”

“SUBVENCIÓNS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA-CO300C-”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Entidades Beneficiarias: As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL, INNOVACIÓN E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA-CO300C-”

“AXUDAS DESTINADAS A ACCIÓNS DE FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA – TR852A-”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Entidades Beneficiarias e a súa financiación: Para a liña 1: As asociacións sindicais intersectoriales no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia constituídas ao amparo da Lei orgánica 11/1985, do 2…

Seguir Lendo“AXUDAS DESTINADAS A ACCIÓNS DE FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA – TR852A-”

“AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA, A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS CUXA ACTIVIDADE SE ENMARCA NAS PRIORIDADES ESTRATÉXICAS DA RIS3 -IN848F-“

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: As microempresas, pequenas e medianas empresas, así como as entidades do terceiro sector de acción social, validamente constituídas no momento da presentación da solicitude, con domicilio social ou centro…

Seguir Lendo“AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA, A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS CUXA ACTIVIDADE SE ENMARCA NAS PRIORIDADES ESTRATÉXICAS DA RIS3 -IN848F-“

“AXUDAS PEL – 2024”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de convocar as axudas PEL 2024: 𝐏𝐄𝐋-𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎: Axudas para a consolidación e o fortalecemento do tecido empresarial dos…

Seguir Lendo“AXUDAS PEL – 2024”

“AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR CONXUNTA DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 2024) – IG421A”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas os organismos intermedios empresariais de Galicia. Consideraranse, así mesmo, beneficiarias ás empresas –que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do…

Seguir Lendo“AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR CONXUNTA DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 2024) – IG421A”

“AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2024) – IG622A”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias as empresas, incluídos os autónomos, que cumpran os seguintes requisitos: a) Que cumpran coa definición de peme segundo o anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014,…

Seguir Lendo“AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA EMPRESAS 2024) – IG622A”

“AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACION DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA DIXITAL 2024) – IG401D”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias as empresas que cumpran os seguintes requisitos: a) As pequenas e medianas empresas (pemes). b) Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de…

Seguir Lendo“AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACION DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (GALICIA EXPORTA DIXITAL 2024) – IG401D”

“SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA, DIRIXIDO A AUTÓNOMOS E PEMES DO SECTOR SERVIZOS (PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME)”

 • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou centro de traballo en Galicia e cuxa actividade estea incluída entre as seguintes seccións da CNAE…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE MELLORA ENERXÉTICA, DIRIXIDO A AUTÓNOMOS E PEMES DO SECTOR SERVIZOS (PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME)”

¿CANTAS MÁIS TEÑEN QUE FALTAR?

 • Categoría da entrada:Novas

Con motivo da conmemoración do 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨, "𝐃𝐢́𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐬 𝐌𝐮𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬". Un ano máis, Axober, únese a esta loita. E infórmalle que dende o…

Seguir Lendo¿CANTAS MÁIS TEÑEN QUE FALTAR?