CONVOCATORIA DE ASEMBLEAS GERNERAL ORDINARIAS 2020 Y 2021

En este momento estás viendo CONVOCATORIA DE ASEMBLEAS GERNERAL ORDINARIAS 2020 Y 2021

 

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2020

Día:       24-05-2022

Hora:   20:00 h. en primeira convocatoria

20:30 h. en segunda convocatoria

Lugar: Auditorio do Forum Carballo, Praza dos Bomboeiros, s/n, en Carballo

Orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Ratificación dos membros da Xunta Directiva.
 3. Balance económico correspondente ao exercicio  2020.
 4. Memoria de Actividades do 2020.
 5. Actividades prevista para o 2021.
 6. Rogos e preguntas.

 

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2021

Día:       24-05-2022

Hora:   21:00 h. en primeira convocatoria

21:30 h. en segunda convocatoria

Orde do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Ratificación dos membros da Xunta Directiva.
 3. Balance económico correspondente ao exercicio  2021.
 4. Memoria de Actividades do 2021.
 5. Actividades prevista para o 2022.
 6. Rogos e preguntas.