Programa Apoyo Industrial de CERSA

En este momento estás viendo Programa Apoyo Industrial de  CERSA

Se trata de un Programa de apoyo al emprendimiento industrial, financiado a través de los fondos europeos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ( PRTR) para España.

Para canalizar estes fondos e que cheguen ás empresas, a Sociedade de Garantía Recíproca para as provincias da Coruña e Lugo asinou un acordo con CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento, adscrita á DGIPYME. Cunhas condicións que buscan facilitar o acceso ao crédito do tecido industrial, grazas a este produto, específico das SGRs, as empresas poderán financiar os seus proxectos de emprendemento e crecemento con préstamos que poden chegar ao 0%, para investimentos de ata 1,5 M€ e cun prazo de ata 15 anos.

Este programa se dirige a proyectos de creación de nuevos establecimientos industriales y también a iniciativas de crecimiento que buscan un cambio de escala en la producción o mejora de la competitividad, lo que incluye la creación de un nuevo establecimiento industrial, el traslado que implique crecimiento de capacidad y que no sea simplemente un cambio de localización, la ampliación de capacidad productiva tanto por creación de nuevas líneas como por ampliación de las existentes y cualquier mejora del sistema productivo para incrementar la competitividad. Las empresas tendrán que cumplir con el criterio de no causar con su actividad perjuicio significativo al medioambiente.

Programa Emprendimiento Industrial_CERSA (002)

Anexos actividades elexibles e códigos CNAE

 

Más información