Medidas de Apoio a Pymes e Autónomos/as

Neste momento estás a ver Medidas de Apoio a Pymes e Autónomos/as

Repasamos as Medidas de Apoio a Pymes e Autónomos/as introducidas pola Real Decreto-Lei 19/2020:

Ampliación do aprazamento del pago de obligaciones tributarias. Pasa de 3 a 4 meses o período no que é posible aprazar as obrigacións tributarias.

Imposto de Sociedades. Introducíronse unha serie de cambios no que á declaración do IS se refíre. Actualmente, as sociedades que non puidesen aprobar as súas contas anuais antes do prazo estipulado (25 de xullo de 2020), poderán presentalo coas contas que se teñan dispoñibles no momento.

Lista de deudores da Axencia tributaria. Atrasouse ata setembro de 2020 para que poidan resolverse os procesos establecidos, tendo en cuenta a actual situación.

+Info: https://bit.ly/2XMhdly