NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS DE AGADER : COMPRA MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA EMPRESAS DE ACTIVIDADES NON AGRARIAS

Neste momento estás a ver NOVA CONVOCATORIA DE AXUDAS DE AGADER : COMPRA MAQUINARIA E EQUIPAMENTO PARA EMPRESAS DE ACTIVIDADES NON AGRARIAS

Agader a través do DOG publicará o 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐱𝐚𝐧𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 unha nova convocatoria de axudas dirixida á ❞𝐀𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬❞, dentro da medida 6.4 “Investimentos en actividades non agrarias” do PDR de Galicia 2014-2020.

A liña de axudas principal está destinada exclusivamente á modernización de empresas existentes, mediante a adquisición de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial.
Na convocatoria hai unha liña específica para a creación de empresas na contorna das Aldeas Modelo.
𝐎 𝐩𝐫𝐚𝐳𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐝𝐞 𝟏 𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.

A concesión de axudas será en concorrencia competitiva e os promotores en ningún caso poderán ter iniciados os investimentos antes da data da solicitude de axuda.

Beneficiarios:

1.       As microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural

2.       Persoas físicas que residan nunha zona rural.

3.       Titulares e/ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación

Proxectos Subvencionables:

Os proxectos deben ter  un orzamento elixible superior a 10.000 € e inferior a 220.000 €. No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan establecidos en 5.000 € e 100.000 € respectivamente.

 

a)         Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b)         Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.

c)         Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos

d)         Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade,  granxas-escola…).

e)         Actividades de ocio, recreativas e deportivas.

f)         Artesanía e actividades artesanais.

g)         Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.

h)         Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.

i)          Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Gastos Subvencionables

Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para desenvolvemento da actividade produtiva da empresa.

Importe da Axuda

45% dos gastos subvencionables

Para calquera dúbida os promotores poden contactar a través do enderezo electrónico: infoagader@xunta.galou nos teléfonos: 981547369 – 981542690-981547382