PROGRAMA I HOSTALERÍA – TR500 C- E PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS – TR500D

Neste momento estás a ver PROGRAMA I HOSTALERÍA – TR500 C- E PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS – TR500D
Beneficiarios
1. PROGRAMA I. HOSTALERÍA ( TR500 C)
 • Persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea
 • Microempresas e pemes

Poden acceder a esta axuda tamén os hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos

REQUISITOS:

 • Sector hostalería 
 • Ter domicilio fiscal en Galicia
 • Estar afectadas polo suposto de peche do establecemento, ou en caso de hoteis, hostais, casas rurais e outro tipo de aloxamentos, polo peche perimetral do concello.

Peche de establecemento: o que non poida ter aberto ao público o interior do mesmo, independentemente do servizo de terrazas e do servizo de envío a domicilio ou recollida no local

 

 

2. PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS ( TR500D)

 • Persoas traballadoras autónomas, persoa física ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo
 • Microempresas e Pemes

REQUISITOS:

 • Estar afectados polo peche de actividade.
 • Establecementos que estean no nº4 das medidas especiais para determinadas actividades do anexo da Orde do 26 de xaneiro de 2021. Incluídas atraccións de feira.
 • Ter domicilio fiscal en Galicia

Contía da axuda

1. PROGRAMA I: 

 • 1.900 €. establecementos pechados ou afectados por peche perimetral desde o 27 de xaneiro de 2021
 • 2.200 € establecementos pechados ou afectados por peche perimetral desde o 21 de xaneiro de 2021
 • 2.700 € establecementos pechados ou afectados por peche perimetral en virtude de dúas ou máis ordenes ou decretos

Estas cantidades ampliaranse en 1.000 € se o establecemento ocupa a 10 ou máis traballadores

A axuda concédese por establecemento pechado, podendo ter máis dun establecemento con dereito a axuda.

2. PROGRAMA II:

 • 1.900 €. establecementos pechados desde o 27 de xaneiro de 2021
 • 2.200 € establecementos pechados desde o 21 de xaneiro de 2021
 • 2.700 € establecementos pechados en virtude de dúas ou máis ordenes ou decretos

Estas cantidades ampliaranse en 1.000 € se o establecemento ocupa a 10 ou máis traballadores

A axuda concédese por establecemento pechado, podendo ter máis dun establecemento con dereito a axuda.

Prazo de Presentación de Solicitudes

 • Ata o 23 de marzo de 2021

BASES REGULADORAS

Concesión directa