PROGRAMA I MICROEMPRESAS DE MANTEMENTO DE EMPREGO E DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DAS MICROEMPRESAS MÁIS AFECTADAS POLA COVID-19 E PROGRAMA II HOSTALERÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALERÍA

Neste momento estás a ver PROGRAMA I MICROEMPRESAS DE MANTEMENTO DE EMPREGO E DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DAS MICROEMPRESAS MÁIS AFECTADAS POLA COVID-19 E PROGRAMA II HOSTALERÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALERÍA

1. PROGRAMA I. APOIO A MICROEMPRESAS PARA O MANTEMENTO DO EMPREGO E A ACTIVIDADE ECONÓMICA ( TR400 B)

• Persoas traballadoras autónomas con persoal contratado por conta allea

• Microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica

• Excepcionalmente, as pemes, sempre que desenvolvan a súa actividade en sectores especialmente paralizados:

  • Lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festa, salas de concertos que desenvolvan a súa actividade análoga ás anteriores, café-teatro, café-cantante e taboado flamenco, cafés categoría especial e karaokes),
  • Actividades de atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que que no exista establecemento aberto ao público e que pertenzam aos siguientes CNAE: 4724, 4729, 4781, 4782, 7489, 5610, 5629, 5630, 9200;
  • Os negocios encadrados nos CNAE: 4932, 5010, 5030, 5621, 5914, 7911, 7912, 7990, 8230, 9001, 9002, 9004, 9321, 9329.

REQUISITOS:

  • Ter domicilio fiscal en Galicia
  • Estar afectado por los supostos de peche do establecemento ou de peche perimetral do concello no  que se sitúe el establecemento ditados pola autoridade sanitaria da la Xunta de Galicia
  • Ter pechada a actividade durante un mínimo de dúas semanas (que non permita o consumo dos clientes dentro do establecemento ou nas   terrazas do mesmo)

OBRIGACIÓNS:

• Manter a actividade económica e o emprego durante os 6 meses posteriores á publicación desta orde de axudas

• Non ter débedas con Facenda, Seguridade Social e Facenda autonómica

 

2. PROGRAMA II HOSTALERÍA ( TR400 C)

• Persoas traballadoras autónomas persoa física, ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo

• Microempresas

• Pemes

• Incluídos hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamento que cumpran os REQUISITOS: ou ter domicilio fiscal en Galicia ou Estar afectado polos supostos de peche do establecemento ou de peche perimetral do concello nos que se sitúe o establecemento ditados pola autoridade sanitaria da Xunta de Galicia ou Ter pechada a actividade durante un mínimo de dúas semanas (que non permita o consumo dos clientes dentro do establecemento dentro do establecemento ou nas terrazas do mesmo)

 

Contía da axuda

1. PROGRAMA I:

• 4.000 €. Abonarase en dous pagos (2.000 € en 2020 e 2.000 € en 2021)

• 5.000 € para as persoas ou entidades de sectores especialmente paralizados. Abonarase en dous pagos (2.500 € en 2020 e 2.500 € en 2021)

2. PROGRAMA II:

• 1.500 € por mes de paralización desde o mes de outubro e 2.000 € en caso de establecementos que ocupen a 10 persoas traballadoras ou máis de 10 (pemes)

• 750 € por paralización de dúas semanas e 1.000 € en caso de establecementos que ocupen a 10 persoas traballadoras ou máis de 10 (pemes) As axudas son por establecemento paralizado puediendo ter máis dun establecemento con dereito á axuda

As axudas son por establecemento paralizado podendo ter máis dun establecemento con dereito á axuda

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITDES: 

 • Ata o 27 de decembro de  2020

 

 

BASES REGULADORAS: https://bit.ly/3mecwej