Detalles

NEWTON LOGO 1

Formación Newton

Centro de Formación Empresarial que da resposta ás necesidades formativas de pequenas, medianas e grandes organizacións, tanto de ámbito privado coma público, asesorando, formando, cualificando e certificando aos seus profesionais.

 

Todas as accións formativas, así coma os certificados obtidos están homologados e certificados polos organismos pertinentes, entre os que destacan:
  •  Centro Acreditado pola Fundación Tripartita para o Emprego.
  • Centro Homologado pola Fundación Laboral da Construción.
  •  Centro Homologado pola Xunta de Galicia.
  • Centro Homologado para realizar as accións formativas obrigatorias para transportistas profesionais CAP.
  • Centro Autorizado pola Universidade Rei Juan Carlos.
  • Somos unha empresa con Certificado de Calidade ISO 9001 e Certificado de Medio Ambiente ISO 14001

Situación

Contacto