“SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER A PRÁCTICA PROFESIONAL E A FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BRANDAS DAS PERSOAS MOZAS MENORES DE 30 ANOS MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser persoas e empresas beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas,…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER A PRÁCTICA PROFESIONAL E A FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BRANDAS DAS PERSOAS MOZAS MENORES DE 30 ANOS MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS”

“AXUDAS DESTINADAS A IMPULSAR A COMPETIVIDADE DAS PEMES GALEGAS A TRAVÉS DA INNOVACIÓN E O DESEÑO”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación, ven de abrir a convocatoria do programa DeseñaPeme e InnovaPeme 2023. Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas,…

Seguir Lendo“AXUDAS DESTINADAS A IMPULSAR A COMPETIVIDADE DAS PEMES GALEGAS A TRAVÉS DA INNOVACIÓN E O DESEÑO”

“CONCESIÓN DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten persoas mozas traballadoras por…

Seguir Lendo“CONCESIÓN DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

“SUBVENCIÓNS AO SECTOR TURÍSTICO PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: As persoas físicas e xurídicas titulares de empresas de aloxamento turístico, de restauración e de axencias de viaxes que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia e que teñan…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS AO SECTOR TURÍSTICO PARA A PROMOCIÓN DA DIXITALIZACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

“CONVOCATORIA DE AXUDA NO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: Poderán ser persoal beneficiarias das axudas reguladas nestas bases as pequenas e medianas empresas, que teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en Galicia e…

Seguir Lendo“CONVOCATORIA DE AXUDA NO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

“SUBVENCIÓNS PARA A MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS PRESTADORAS DE SERVIZOS DE TRANSPORTE POR ESTRADA E DE EMPRESAS PRIVADAS QUE INTERVEÑEN NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

  Beneficiarios: Serán destinatarios últimos das axudas, sempre que teñan a súa residencia fiscal en España, tanto as persoas xurídicas privadas incluídas na definición de peme, como as persoas físicas,…

Seguir Lendo“SUBVENCIÓNS PARA A MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS PRESTADORAS DE SERVIZOS DE TRANSPORTE POR ESTRADA E DE EMPRESAS PRIVADAS QUE INTERVEÑEN NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA”

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALIRADAS.

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios: As persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia, pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido. Non poderán ser…

Seguir LendoAXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALIRADAS.

Plan Galicia Emprega de Incentivos á Contratación e á Formación da Comunidade Autónoma.

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

Beneficiarios As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea desempregadas (figurar inscrita…

Seguir LendoPlan Galicia Emprega de Incentivos á Contratación e á Formación da Comunidade Autónoma.

AXUDAS PEL-2023

  • Categoría da entrada:AXUDASNovas

A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de publicar as bases reguladoras das axudas PEL 2023:   𝐏𝐄𝐋-𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎: Axudas para a consolidación e o…

Seguir LendoAXUDAS PEL-2023