ASOCIACIÓN DE XÓVENES EMPRESARIOS DE BERGANTIÑOS

AXOBER

Traballando polo desenvolvemento do empresariado bergantiñán

FORMACIÓN

Formación, tanto destinada aos propios asociados como aos empregados das súas respectivas empresas.

ASESORAMENTO E INFORMACIÓN

Ofrecemos asesoramento, e poñemos ao alcance do asociado toda a información, tanto de carácter xeral (Boletíns Oficiais), da propia asociación (Ofertas e convenios) coma doutras asociacións afíns.

PROMOCIÓN

Promoción, tanto dos nosos asociados coma das súas empresas.

Últimas Novas

En Axober sumámonos a loita pola igualdade. Dende aquí queremos compartir con vos o programa de actividades que ten o Concello de Carballo abertas para …

Entidades Beneficiarias: As persoas traballadoras autónomas. Mutualistas. As pequenas e medianas empresas. As sociedades cooperativas e laborais. As empresas de inserción e os centros especiais …

𝐄𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬: Poderán ter a condición de entidades beneficiarias da subvención as empresas pertencentes ao sector privado radicadas en Galicia que estean a investir na …

Entidades Beneficiarias: As empresas solicitantes poderán ser pemes ou persoas traballadoras autónomas, que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea con domicilio social …

Entidades Beneficiarias: As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas …

A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (AXOBER), é unha entidade sen ánimo de lucro, fundada no ano 1992 por un grupo de empresarios da zona, co obxectivo de servir como nexo de unión entre as empresas locais.

Despois de case 26 anos e grazas á labor realizada polas distintas Xuntas Directivas, case 200 empresas forman parte deste proxecto que contribúe, en gran medida, ao desenvolvemento do tecido empresarial na comarca de Bergantiños.

+
Anos de historia
+
Asociados
+
Actividades

Empresas con Historia

comarca de bergantiños